wz

ZŠ s MŠ

Lužianky

 

 

 

 

D O K U M E N T Y

Š K O L Y

 

 

 

 

 

 

Objednávky

ZŠ LUŽIANKY

 

Zmluvy

ZŠ LUŽIANKY

Plán obstarávania tovarov - Verejné obstarávanie
 
 

 

D O K U M E N T Y

Š K O L Y

Dokumenty ROK 2012-2013
 
Dokumenty ROK 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súhrnná správa o zákazkách podla § 9 ods.9

1. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok

4. štvrťrok

Profil verejného obstarávateľa
Dokumenty ROK 2015
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenty ROK 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumenty ROK 2017
 

Dokumenty 02.2017

   
   
   
 

Dokumenty 07.2017

 
 

Dokumenty 08.2017

 
 

Dokumenty 09.2017

 
   
   
Dokumenty ROK 2018
 
   
 

Dokumenty

04..2018

 
 

Dokumenty 05..2018

 

Dokumenty 06..2018

 

Dokumenty 07..2018

 

Dokumenty 08..2018

 

Dokumenty 09.2018

 

Dokumenty 10..2018

 
   
Dokumenty ROK 2019
 
     
     
     
     
     
 

 

 

 

ŠJ ZŠ LUŽIANKY

 
 

ŠJ ZŠ LUŽIANKY ... ZMLUVY

ROK 2016

Plán obstarávania tovarov

Verejné obstarávanie